• Email: bvydctvlg@gmail.com
  • Điện thoại: 02703 823 420
  • Cấp cứu: 02703 838 115

I.GIAI ĐOẠN TRƯỚC 1975

          - Vào năm 1964, Ông và Bà Hồ Kim Ngọc xây dựng nhà bảo sanh tư nhân lấy tên hiệu là Phước Đức. Nhà bảo sanh có nhiều phòng bệnh nhỏ cho sản phụ và 01 phòng chụp X-quang phổi.

          - Năm 1973 Bác sĩ Hồ Kim Ngọc qua đời, giao lại cho thừa kế là Bác sĩ Roger Trần Văn Liểu quản lý cho đến năm 1975.

II.GIAI ĐOẠN SAU 1975

          Năm 1975, Bác sĩ Roger Trần Văn Liểu giao lại cơ sở Bảo sanh Phước Đức cho Y sỹ Huỳnh Mai tiếp nhận.

          Sau khi tiếp nhận, lấy một số phòng của cơ sở Bảo sanh thành lập Trạm xá Thị xã Vĩnh Long và Phòng y tế thị xã Vĩnh Long. Đề cử YS Võ Thị Thiềng lảm trưởng Phòng y tế, YS Huỳnh Mai làm Trưởng Bệnh xá thị xã Vĩnh Long

          Năm 1976 – 1980: Đ/c y sĩ Huỳnh Văn Thọ (2 Thọ) thay thế chức vụ Trưởng phòng Y tế Thị xã Vĩnh Long.

          Năm 1980 – 1982: Đ/c Bác sĩ Nguyễn Phước Thọ (3 Thọ) được đề cử Trưởng phòng y tế được đổi tên là Ban Y tế thể dục thể thao Thị xã Vĩnh Long.

          Năm 01/1983: Đ/c Huỳnh Văn Thọ (2 Thọ) trở lại giữ chức vụ, đổi tên lại là Phòng Y tế Thị xã Vĩnh Long.

          Ngày 31/12/1983: thành lập Bệnh viện y học dân tộc Thị xã Vĩnh Long theo quyết định số 165/QĐ.UBND tỉnh Cửu Long do đ/c Y sĩ Nguyễn Ngọc Điểu được đề cử làm giám đốc Bệnh viện.

          Năm 1986: tách Phòng y tế thị xã Vĩnh Long và Bệnh viện Y học dân tộc thị xã Vĩnh Long. Đ/c Bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu làm trưởng phòng Y tế Thị xã Vĩnh Long.

          Năm 1988: Bà Nguyễn Thị Minh Huệ được đề cử làm Giám đốc Bệnh viện y học dân tộc Thị xã Vĩnh Long.

          Năm 1989 Đổi tên Bệnh viện thành Trung tâm y tế Thị xã Vĩnh Long,   BS.Nguyễn Ngọc Điểu làm giám đốc TTYT/TXVL.

          -Tổ chức xây dựng khu cấp cứu và ngoại chẩn Bệnh viện được xây dựng do sự đầu tư của các nhà hảo tâm và một số cơ quan, công ty đóng tại địa bàn thị xã. (Khởi công: 18/12/1989 và Hoàn thành: 25/02/1990)

          Năm 1992 – 1994: Bác sĩ Lê Văn Phước, Phó giám đốc TTYT/TXVL được đề cử làm giám đốc Bệnh viện YHDT/TXVL.

          Từ tháng 10/1994: Bác sĩ Nguyễn Thành Công, giám đốc TTYT/TXVL kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Bệnh viện YHDT/TXVL, thực hiện theo mô hình thống nhất của Bộ y tế.

          Vào tháng 11/1995 sửa chữa nâng cấp các khoa phòng – Nâng nền lên cao thêm 20cm. Tráng gạch men trắng xung quanh các tường của các khoa phòng bệnh lên cao 1.50m theo đúng quy cách của Bệnh viện.

          Trang bị sắp xếp thêm các buồng bệnh, đặt thêm giường cho đủ cấp số chỉ tiêu giường bệnh đi vào hoạt động.

          Năm 1996: Bệnh viện được Sở Y tế Vĩnh Long đề cử BS.Huỳnh Văn Hải làm phó giám đốc Bệnh viện theo quyết định số: 11/QĐYT/96 đề ngày 28/09/1996.

          Kể từ tháng 7/1996 Phòng X-Quang đã đi vào hoạt động nhằm phát triển và phục vụ bệnh nhân trong công tác cận lâm sàng ngày càng tốt hơn.

          Kể từ tháng 12/ 1996, quầy thuốc công đoàn đã triển khai đi vào hoạt động.

          Năm 1997: Kể từ tháng 5/1997, xây dựng Phòng đặt máy giặt và máy tán thuốc Đông dược.

          Năm 1998:

          + Kể từ ngày 25/02/1998, xây dựng phòng khám II và phòng khám BHYT đi vào hoạt động.

          + Kể từ tháng 03/1998 xây dựng mái cong che nắng mưa cho khu khám ngoại chẩn.

          + Kể từ ngày 08/12/1998 xây dựng nhà để xe cấp cứu

III.Giai đoạn 2000-2009: đổi tên thành Bệnh viện y dược cổ truyền thị xã Vĩnh Long

IV. Giai đoạn 2010 -2017: Đổi tên thành Bệnh viện Y dược cổ truyền thành phố Vĩnh Long        

+ Năm 2010: sữa chữa xây mới Khoa Cấp cứu

+ Năm 2011: Cải tạo xây mới Khoa xét nghiệm và Phòng X quang

+ Năm 2012: Cải tạo xây mới Khu điều trị nội trú 01 trệt 01 lầu với qui mô 50 giường bệnh phục vụ bệnh nhân

+ Năm 2013:Cải tạo xây mới Khu điều trị ngoại trú châm cứu – dưỡng sinh và một phần khoa nội tổng hợp

+ Năm 2014: Cải tạo xây mới khu khám bệnh ngoại trú

V. Giai đoạn :2017 đến nay

     Năm 2018. Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long thành lập trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Y dược cổ truyền TPVL và Trung tâm điều dường Phục hồi chức năng Vĩnh Long